Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Kybernetika a robotika - Systémy a řízení_145356

Studijní obor: Systémy a řízení katedra řídicí techniky
Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Systémy a řízení - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MKYRBME-K Bezpečnost magisterské etapy
0
MDIP-K Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 375)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
MKYRP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
36
MKYRPRO-K Projekt V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty oboru
MKYRPO3-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
MKYRH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MTV-K Tělesná výchova
0
MKYRVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MKYRVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 16. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1007406.html