Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Komunikace, multimédia a elektronika - Komunikační technika_163439

Studijní obor: Komunikační technika katedra elektromagnetického pole
Studijní program: Komunikace, multimédia a elektronika Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Komunikační technika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BBAP-K Bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů (maximálně 320)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BKMEBBE-K Bezpečnost bakalářské etapy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
BKMEP-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 118 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 23 předmětů
118
BKMEPRO-K Projekt I V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEPRO2-K Projekt II V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
BKMEZAJ-K Zkouška z anglického jazyka
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 144
Povinné předměty oboru
BKMEPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
BKMEH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 24)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
8
BTV-K Tělesná výchova
0
BTVK-K Tělovýchovné kurzy
0
BKMEVOLPRE-K Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 176
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 180
Volitelné předměty [BKMEVOLPRE-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 19. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1004806.html