Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

6. sem. PRE bak. DOS 22-23 povinné předměty-výběr-1

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
618DKS Dynamika konstrukcí a soustav
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
612OMHD Organizace a řízení městské hromadné dopravy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023047-6S_P_DOS_22-23_PV1.html