Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra, kombinová forma

Povinnost, daná touto skupinou bude splněná, když student splní buď starý předmět BIK-LIN za 7 kreditů (ekvivalentní jsou BI-LIN a BIE-LIN), nebo dva předměty z nové akreditace BIK-LA1.21(ekvivalentní jsou BI-LA1.21 a BIE-LA1.21) a BI-LA2.21 (ekvivalentní je BIE-LA2.21, varianta pro kombinované studium neexistuje) za 5+5 kreditů. Takto získané 3 kredity navíc, se mu započítají do celkového skóre za celý studijní plán, jehož splněnost bude kontrolována před přihlášením k SZZ. Mezi těmito předměty se kontrolují vztahy: Bakalářský předmět LA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován starý předmět LIN. Bakalářský předmět LA1 může být při kontrole studijních plánů nahrazen starým předmětem LIN. Bakalářský předmět LIN nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět LA1. Note: Staré akreditaci studijního programu „BI: Informatika“ končí platnost 31.12.2024. Podle nové akreditace se začalo učit v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (kód semestru B221).

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIK-LIN Lineární algebra
 
česky Z,ZK 7 26KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-LA2.21 Lineární algebra 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 2. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023008-BIK-PP_LIN-LA1+LA2.html