Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP bak.prez. ITS 21/22

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
21Y1AM Aeronautical Information Management (AIM)
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1AE Aplikovaná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1AE Aplikovaná elektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1BC Bezpečnost a ochrana civilního letectví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11Y1BK Bezpečnostní kódy pro zabezpečovací zařízení česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1BS Bezpilotní systémy 1 česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1BM Biometrické metody
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1DS Dokumentace staveb v praxi
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1DZ Dějiny železniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y1EV Ekonomika veřejného sektoru česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y1EH Elektronika a hardware v bezpečnosti dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1EK Elektrotechnická kvalifikace
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1EN Energetické nároky dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1EA Environmentální aspekty dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EM Experimentální metody mechaniky česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1HL Historie civilního letectví česky KZ 2 2P+0C KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1IS Interaktivní simulace a simulátory
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1KP Komunikace a propagace dopravních projektů
Dagmar Kočárková, Ondřej Kubala 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1KP Komunikační a prezentační dovednosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y1KM Krizový management česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1KO Kvantová fyzika a optoelektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1KB Kybernetická bezpečnost v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1LJ Letecká radiotechnika a palubní přístroje
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1LS Letové provozní služby česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1LN Lokalizace a navigace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1MK Management krizových situací v kritické infrastruktuře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1MU Management řešení mimořádných událostí v dopravní infrastruktuře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1MD Marketing v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1MP Matlab pro řešení projektů česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1MP Modelování složitějších sestav a modelů v prostředí parametrického modeláře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1MK Moderní dějiny v souvislostech: každodennost a doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1NE Němčina v ekonomice a ve společnosti
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1OJ OOP v jazyce JAVA
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1OH Obchodně přepravní činnost a handling letadel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y1OK Ochrana kritických objektů a infrastruktur
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1OP Operační systém
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1OF Osobní finance
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1OK Osvětlování pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PI Podnikové informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1PC Postupy a činnosti ATC česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1P2 Počítačová podpora dopravního projektování 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PS Počítačové simulace v mechanice česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1PK Procesy řízení kvality výrobků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1PA Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1PL Provozní aspekty letišť
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1PA Provozní postupy ATC
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1RU Rekonstrukce a údržba železničních tratí
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1ST Simulace Titan
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1SI Simulátor ATC česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1SL Sociologie lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1KS Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1SO Strategie a řízení inovací v oblasti mobility
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1TH Technický handling
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y1TP Trestní právo v IT a dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1VR Veřejná doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y1VS Vyjednávání a spolupráce česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1VT Vývojové trendy v kolejové dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1WG Webdesign
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W1 Webdesign 1
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W2 Webdesign 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1ZJ Základy programování v jazyce JAVA
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1ZM Základy práce v programovém systému MATLAB česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1ZV Západ a Východ: Cesta ke studené válce česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1UL Údržba letecké techniky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022369-Y1-BITS_21_22.html