Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5.sem.ITS bak.prez. (od) 19/20 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14ISYD Informační systémy v dopravě česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
14TAMS Telekomunikace a místní sítě česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
20RIZE Řízení železniční dopravy česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022369-5.S.BITS_19_20.html