Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP pro bak .KOMBI 21-22 pro LOG a LED obory (B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
621W1BC Bezpečnost a ochrana civilního letectví
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1BS Bezpilotní systémy 1
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1MD Marketing v dopravě
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1MP Matlab pro řešení projektů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1OF Osobní finance česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1PM Personální management
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
616W1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1ST Simulace Titan
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SL Sociologie lidských zdrojů česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1TH Technický handling
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022267-PVP_KOMBI_21-22.html