Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

PVP pro bak. KOMBI 22-23 pro specializaci LOG (B1041A040001)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
615W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
621W1BS Bezpilotní systémy 1
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1MD Marketing v dopravě
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1MP Matlab pro řešení projektů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1OH Obchodně přepravní činnost a handling letadel
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1OF Osobní finance česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1PM Personální management česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
614W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
614W1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
616W1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1ST Simulace Titan
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SL Sociologie lidských zdrojů česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1TH Technický handling česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
614W1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
621W1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022018-PVP_KOMBI_LOG_22-23.html