Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory elective Courses of Specialization Computer Networks and Internet, version 2021

Garant: Ing. Jan Fesl, Ph.D. email: jan.fesl@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ML2.21 Machine Learning 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-MSI.21 Mobile Networks anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021628-BIE-PV-PS.21.html