Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Compulsory elective courses of the specialization Computer Science, version 2021

Garant: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., email:jan.janousek@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-ML1.21 Machine Learning 1
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021559-BIE-PV-TI.21.html