Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Compulsory elective courses of the specialization Computer Science, version 2021

Garant: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., email:jan.janousek@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-ML1.21 Machine Learning 1
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021559-BIE-PV-TI.21.html