Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory Courses for Specialisation Computer Science, version 2021

Garant: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., email:jan.janousek@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-AG2.21 Algorithms and Graphs 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-LOG.21 Mathematical Logic anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PJP.21 Programming Languages and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-PPA.21 Programming Paradigms anglicky Z,ZK 5 2P+2R Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021559-BIE-PS-TI.21.html