Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

6.sem.LOG bak.prez.(od)19/20 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
23DPSP Dopravní právo a související předpisy česky Z 1 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
17IVD Integrace veřejné dopravy česky ZK 4 3P+0C+12B Předmět je vypsán
17MRZ Manažerské rozhodování česky Z 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
14MPG Moderní programovací postupy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
17RAC Racionalizace a kvalita dopravy česky Z,ZK 7 4P+2C+22B Předmět je vypsán
17RPT Řízení projektu česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021529-6.S.BLOG_19_20.html