Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Compulsory courses of specialization Software Engineering, version 2021

Garant: Ing. Michal Valenta, Ph.D., email: michal.valenta@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-KOM.21 Conceptual Modelling
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-IDO.21 Introduction to DevOps anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PPA.21 Programming Paradigms anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SWI.21 Software Engineering anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-SP1.21 Team Software Project 1 anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
BIE-SP2.21 Team Software Project 2
 
anglicky KZ 5 2C Předmět není vypsán
BIE-TJV.21 Technologie Java anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021509-BIE-PS-SI.21.html