Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinně volitelné předměty specializace Teoretická informatika, verze 20201

Garant: doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., email:jan.janousek@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BI-ML1.21 Strojové učení 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021468-BI-PV-TI.21.html