Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory courses of specialization Information Security, version 2021

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-ASB.21 Applied Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB.21 Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIE-BEK.21 Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ADU.21 Unix Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021389-BIE-PS-IB.21.html