Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Compulsory courses of specialization Information Security, version 2021

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-ASB.21 Applied Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZSB.21 Basics of System Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-EHA.21 Ethical Hacking anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB.21 Hardware Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BIE-BEK.21 Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ADU.21 Unix Administration anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021389-BIE-PS-IB.21.html