Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Compulsory elective courses for Specialization Computer Engineering, version 2021

Garant: doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PJP Programming Languages and Compilers anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-BEK Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021388-BIE-PV-PI.21.html