Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Compulsory Courses for Bachelor Specialization Computer Engineering, version 2021

Garant doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., email: Hana.Kubatova@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-APS.21 Architectures of Computer Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-JPO.21 Computer Units anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VES.21 Embedded Systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PNO.21 Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021388-BIE-PS-PI.21.html