Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.s.nav.prez 20/21 SC:předměty z SC+IS(EN) pro studenty, kteří 17SCF nebo 17TSC absolvují na UTEP

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DITS Dopravní prostředky v ITS Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16ESDP Elektronické systémy moderních dopravních prostředků Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20HEI Hodnocení a ekonomika ITS česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
16KSD Kvalita a spolehlivost v oblasti dopravních prostředků a systémů česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
11MMAD Matematické metody analýzy dat česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MAI Matematické nástroje pro ITS Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
20MZZ Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
20PRZP Počítačová podpora řízení železničního provozu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17SCF Smart Cities Fundamentals
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
20SYIN Systémové inženýrství česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
23TBSS Technologie a bezpečnost senzorických sítí KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17TSC Technologies for Smart Cities
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
20TSJ Telematické systémy a jejich návrh česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
20TVHD Telematika ve VHD česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12TDP Teorie dopravního proudu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021007-1.S.NPSC_UTEP_20_21.html