Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

4. sem. bak. KOMBI specializace LOG 21-22 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
615JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2
 
česky Z,ZK 3 0P+4C+10B Předmět je vypsán
616DPO Dopravní prostředky
 
česky KZ 2 2P+0C+10B Předmět je vypsán
617ESYS Ekonomika dopravního systému
 
česky Z,ZK 6 3P+2C+18B Předmět je vypsán
611LP Lineární programování
 
česky KZ 3 2P+1C+12B Předmět je vypsán
617LGT Logistika
 
česky Z,ZK 6 3P+2C+18B Předmět je vypsán
617MDP Metody dopravního prognózování
 
česky KZ 2 2P+0C+10B Předmět je vypsán
611MSP Modelování systémů a procesů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020950-4S_K_LOG_21-22_P.html