Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

2.sem.nav.prez (od) 20/21 - program IS v CZ

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
20BITS Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
14CITS C-ITS Systémy Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
14PPRP Počítačová podpora řízení projektů KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
14PAM Programování a modelování Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14PD Práce s daty Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020928-2.S.NPIS_CZ_20_21.html