Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

2.sem.nav.prez (od) 20/21 - program DS

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
22AMMD Aplikované měřicí metody v dopravě
 
česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
15JBA2 Jazyk - angličtina 2
 
česky Z 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
12NAPI Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
16PDP Principy návrhu dopravních prostředků
 
česky ZK 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
12UMUP Udržitelná mobilita a územní plánování
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
12ZSUZ Železniční stanice a uzly
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 28. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020829-2.S.NPDS_20_21.html