Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT v aj PV 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBPPP Práce s programovými prostředky
 
anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020628-F7ABB_PV_2S_20.html