Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6.sem.DOS bak.prez. (od)17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17GEDS Geografie dopravních systémů česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
22MEMT Měřící metody a technika v dopravě česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
12PPMK Provoz a projektování místních komunikací česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020207-6.S.BDOS_17_18.html