Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5.sem.DOS bak.prez. (od) 19/20 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DYJ Dynamika jízdy vozidla
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
22PRES Prevence silničních nehod
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
22UAN Úvod do analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
12ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020207-5.S.BDOS_19_20.html