Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

PVP pro bak .KOMBI 20-21 pro LOG a LED obory (B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
621W1BC Bezpečnost a ochrana civilního letectví česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
615W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1BS Bezpilotní systémy 1 česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1MD Marketing v dopravě česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
621W1MP Matlab pro řešení projektů česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1OF Osobní finance česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1PM Personální management česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
616W1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1ST Simulace Titan česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
617W1SL Sociologie lidských zdrojů česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1TH Technický handling česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019807-PVP_KOMBI_20-21.html