Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr

rozdělení 133NNK

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
135GEMZ Geologie a mechanika zemin
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
133NNKB Navrhování nosných konstrukcí - beton česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PS01 Pozemní stavby 1
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
132SM3 Stavební mechanika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019749-BJ20170400.html