Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A5M02AKA Akustické aplikace KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
2162035 Alternativní zdroje energie česky Předmět je vypsán
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB
 
Předmět není vypsán
A5M16EUE Ekonomika užití energie česky KZ 4 3P+1C Předmět je vypsán
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 česky KZ 4 2P+1S Předmět je vypsán
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita
 
česky KZ 4 1P+1L Předmět není vypsán
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
A5M34ELE Elektronika česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
2162700 Experimentální metody 1 česky Předmět je vypsán
A5M13FVS Fotovoltaické systémy česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
124INBB Integrované navrhování budov česky Předmět je vypsán
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
A5M35MAS Modelování a simulace systémů
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
125MEC Modelování energetického chování budov česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
A5M13NZZ Nezávislé zdroje česky KZ 4 3P+1L Předmět je vypsán
125OZEB Obnovitelné zdroje energie česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
2161108 Přenosové jevy česky Předmět je vypsán
A5M38SPD Sběr a přenos dat česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
2162064 Snižování hluku a vibrací česky Předmět je vypsán
124ST2 Stavebně tepelná technika 2
 
česky Předmět není vypsán
2162114 Vytápění
 
česky Předmět není vypsán
2162115 Vzduchotechnika
 
česky Předmět není vypsán
2152038 Zdroje a přeměny energie
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019511-MIBPV1F1_2016.html