Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr

pčidán předmět 135YMVB

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YATK Aplikace teorie konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
126YBIM BIM - Základy informačního modelování česky Z 2 2C Předmět je vypsán
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
133YBEX Beton v extrémních podmínkách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDSR Demolice staveb a recyklace materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
210YDSM Diagnostika vlastností stav.mater.a výrob. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDPH Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGSM Geotechnický software pro numerické modely česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YHVK Halové a velkorozponové konstrukce budov česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YIKS Interakce konstrukcí a částí staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YING Inženýrská geologie česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPOD Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPFS Prefabrikované konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132PRPM Přetváření a porušování materiálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
126YSP Software pro oceňování stav. produkce
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
134YSKO Speciální ocelové konstrukce česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YSSK Spolehlivost stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSAK Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YSDO Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
122YTSD Technologie výroby stavebních dílců česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YTIG Terénní cvičení z IG česky Předmět je vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YZUK Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st. česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019510-NC20190100_2.html