Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

SIPZ kombinované PV 2. semestr skupina A

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7KMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky česky KZ 3 8P+4C Předmět je vypsán
F7KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu česky KZ 3 8P+4S Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019508-F7KMS_PV_2S_A.html