Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

SIPZ PV 2. semestr skupina A

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky česky KZ 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
česky KZ 3 2P+2S Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019507-F7PMS_PV_2S_A.html