Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5. sem. PREZ bak. LOG od 19-20 povinné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614DMG Datamining česky KZ 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
617EDPO Ekonomika dopravního podniku
 
česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět není vypsán
617FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+14B Předmět není vypsán
617MAS Malý a střední podnik
 
česky Z,ZK 3 2P+1C+12B Předmět není vypsán
617MEKA Metody ekonomických analýz
 
česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
617TVD Technologie veřejné dopravy česky Z,ZK 5 2P+2C+18B Předmět je vypsán
623ZAP Základy práva česky Z 2 2P+0C+10B Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019148-5S_P_LOG_19-20_P.html