Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5. sem. PRE DOS 19-20 povinné předměty - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
612APE Aplikovaná ekologie
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
612VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech
 
česky Z 3 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019147-5S_P_DOS_19-20_PV.html