Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5.sem.LOG bak.prez.(od)19/20 (pro B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14DMG Datamining česky KZ 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
17EDPO Ekonomika dopravního podniku
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17FEU Financování ze zdrojů EU v dopravě
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
17MAS Malý a střední podnik
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17MEKA Metody ekonomických analýz
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17TVD Technologie veřejné dopravy česky Z,ZK 5 2P+2C+18B Předmět je vypsán
23ZAP Základy práva česky Z 2 2P+0C+10B Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019125-5.S.BLOG_19_20.html