Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr

úprava předmětů

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133YATK Aplikace teorie konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
126YBIM BIM - Základy informačního modelování česky Předmět je vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
137YEAD Ekologické aspekty dopravy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGEM Geotechnický monitoring česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGZP Geotechnika a životní prostředí česky Předmět je vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Předmět je vypsán
132KMAT Kompozitní materiály česky Předmět je vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YMPK Mechanika podzemních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YMVZ Mechanika vozovek česky Předmět je vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Předmět je vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární navrh bet. a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YPOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YPPK Projekt - křižovatky na poz. komunikacích česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
137YAZS Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YSKO Speciální ocelové konstrukce česky Předmět je vypsán
134YSDO Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YZKS Zemní konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018917-NK20170200_1.html