Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
132DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
133DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
134DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
135DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
136DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
137DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
220DISE Diplomový seminář česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018917-NK20160200_2.html