Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP nav.komb.LA 18/19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617W2AM Aplikace marketingových nástrojů v dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
617W2FM Financování městské hromadné dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
615W2HS Historie silniční dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
617W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
614W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
621W2LS Letové provozní služby
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
615W2MS Manažerská sociologie
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
621W2MK Marketing v letecké dopravě
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
621W2MS Modelování a simulace v letecké dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
615W2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
615W2PT Potraviny v dopravě česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
616W2PG Počítačová grafika a virtuální realita
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
621W2PL Provozní aspekty letišť
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
621W2PP Právo a provoz v letecké dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
617W2PS Případové studie v dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
615W2SR Stylistika a rétorika
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
617W2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
615W2TS Technik v současné společnosti
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
621W2TL Trendy vývoje letadel
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
621W2VA Vybrané statě z aerodynamiky
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
617W2RZ Řízení dopravních procesů
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018672-PVP_NAV_K_LA_18-19.html