Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2018

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-KOP Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NI-DIP Magisterská práce Z 30 Z 30 Předmět je vypsán
MI-MPR Magisterský projekt
 
Z 7 Z 7 Předmět není vypsán
MI-MPI Matematika pro informatiku
 
česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět není vypsán
MI-PDP.16 Paralelní a distribuované programování
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-VSM Vybrané statistické metody
 
česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018385-NI-PP.2018.html