Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP pro bak .KOMBI 17-18 (4.LS+5.ZS+6.LS) pro LOG a LED obory

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
617W1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
621W1BC Bezpečnost a ochrana civilního letectví
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1EV Ekonomika veřejného sektoru
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1FN Faktory ovlivňující nehodovost v letecké dopravě
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
614W1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
615W1HD Historie městské hromadné dopravy
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
615W1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1LA Letecká akrobacie
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
621W1LR Letecká radiotechnika
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
617W1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1MZ Manažerská etika
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
617W1MD Marketing v dopravě
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1ND Námořní doprava
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
621W1OL Ochrana civilního letectví
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
617W1OF Osobní finance česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1PM Personální management česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
614W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
614W1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
616W1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1ST Simulace Titan
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
617W1SL Sociologie lidských zdrojů česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1TH Technický handling
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1UT Údržba letišť
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
614W1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
621W1RZ Řízení lidských zdrojů česky KZ 4 8B Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30018165-PVP_KOMBI_17-18.html