Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT v AJ PV 5. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBZOD Zpracování obrazových dat
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_5S_17.html