Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

BMT v AJ PV 4. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBSPR1 Semestrální projekt I. anglicky KZ 2 2S Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_4S_17.html