Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2. sem. bak. PRE 16-17 povinné předměty-výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
614KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
614PRG Programování
 
česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016765-2S_PRE_16-17_PV.html