Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

5. sem. PRE DOS 17-18 povinné předměty - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
612APE Aplikovaná ekologie česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
612VERD Veřejná doprava v sídlech a regionech česky Z 3 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016666-5S_P_DOS_17-18_PV.html