Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

PVP bak.prez.BEZ 16/17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17Y1AF Alternativní formy financování dopravních projektů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1AM Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1AE Aplikovaná elektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1BO Bezpečnost práce a ochrana zdraví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1BM Biometrické metody
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1DZ Data a jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1DS Dokumentace staveb v praxi
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1DU Dějiny umění a společnost
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1DZ Dějiny železniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y1EV Ekonomika veřejného sektoru česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1EK Elektrotechnická kvalifikace
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1EN Energetické nároky dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1EA Environmentální aspekty dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1EH Evropská integrace v historických souvislostech česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1EM Experimentální metody mechaniky česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1FN Faktory ovlivňující nehodovost v letecké dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1FD Francouzské reálie a doprava
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y1HL Historie civilního letectví česky KZ 2 2P+0C KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HD Historie městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1HD Hluk z dopravy
Dagmar Kočárková, Libor Ládyš 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y1HE Hygiena práce a ergonomie v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1IS Interaktivní simulace a simulátory
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1KN Kombinovaná nákladní doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1KO Kvantová fyzika a optoelektronika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1LR Letecká radiotechnika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17Y1LL Logistika letecké osobní a nákladní dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y1LN Lokalizace a navigace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1MZ Manažerská etika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
11Y1MM Matematické modely v ekonomii
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1MT Materiály technické praxe česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1MP Modelování složitějších sestav a modelů v prostředí parametrického modeláře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1ND Námořní doprava
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
15Y1NE Němčina v ekonomice a ve společnosti
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1OL Ochrana civilního letectví
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
23Y1OK Ochrana kritických objektů a infrastruktur
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1OI Odbavovací a informační systémy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1OP Operační systém
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1OF Osobní finance
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1PV Parametrické a vícekriteriální programování česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y1PM Personální management
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PI Podnikové informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PD Posuzování dopravních staveb
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1P2 Počítačová podpora dopravního projektování 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y1PS Počítačové simulace v mechanice česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1PK Procesy řízení kvality výrobků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1C1 Projektování komunikací v Civil 3D I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1C2 Projektování komunikací v Civil 3D II česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1PA Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1PV Provoz, údržba a výroba motorových vozidel
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PU Provozní uspořádání stanic
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1PC Pěší a cyklistická doprava česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y1ST Simulace Titan
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y1SC Snímače a akční členy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1SI Softwarové inženýrství v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
22Y1SZ Soudní znalectví
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1KS Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1SU Správa a údržba pozemních komunikací česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1TH Technický handling
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1TG Teorie grafů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y1VC Vodní cesty a plavba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y1VS Vyjednávání a spolupráce česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1VT Vývojové trendy v kolejové dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W1 Webdesign 1
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W2 Webdesign 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y1ZL Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1ZG Základy aplikované počítačové grafiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y1ZA Základy letecké akrobacie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y1ZM Základy práce v programovém systému MATLAB česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y1ZU Základy urbanismu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1UT Údržba letišť
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
18Y1UK Úvod do kolejových vozidel
Josef Kolář, Jitka Řezníčková 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y1RE Řídící a elektronické systémy vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y1RZ Řízení lidských zdrojů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016566-Y1-BBEZ_16_17.html