Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

4.sem.BEZ bak.prez.(od)15/16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
23BER Bezpečnostní a ergonomická řešení v dopravě
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Předmět je vypsán
18KAD Kinematika a dynamika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
11LP Lineární programování
 
česky KZ 3 2P+1C+12B Předmět je vypsán
11MSP Modelování systémů a procesů česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
14OJEM Objektové modelování
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
23PSOB Psychologie a sociologie v bezpečnosti
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17SFID Správa a financování dopravy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+12B Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016566-4.S.BBEZ_15_16.html