Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

4.sem.ITS bak.prez.(od)15/16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14AM Automatizace a měření česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
15JZ2A Cizí jazyk - angličtina 2 česky Předmět je vypsán
16DOTE Dopravní technika česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
11MAMY Matematické metody česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
17SFID Správa a financování dopravy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C+12B Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016525-4.S.BITS_15_16.html