Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

5.sem.DOS bak.prez. 17/18

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DYJ Dynamika jízdy vozidla česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
12MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
22PRES Prevence silničních nehod česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
22UAN Úvod do analýzy silničních nehod česky KZ 2 1P+2C Předmět je vypsán
12ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30016505-5.S.BDOS_17_18.html