Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

BSDM - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14BPSM1 Bakalářská práce 1 Předmět je vypsán
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Předmět je vypsán
14DYLS Dynamika lineárních soustav Předmět je vypsán
14EME1 Elastomechanika 1 Předmět je vypsán
11FKO1 Fyzika kovů 1 česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
14FKO2 Fyzika kovů 2 Předmět není vypsán
02KVAN Kvantová mechanika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
01NME2 Numerické metody 2 KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
14TEM Technická mechanika Předmět je vypsán
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
Hynek Lauschmann, Radek Mušálek 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 10. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015485-BSDMPP3.html