Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

BSRT - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DET Detektory
 
Předmět není vypsán
16DETE Detektory ionizujícího záření Předmět je vypsán
16INZB Lékařská informatika pro techniky česky Předmět je vypsán
01MAT3 Matematika 3 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
01MAT4 Matematika 4 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví
Ingrid Strobachová 
česky Předmět je vypsán
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16REB Působení ionizujícího záření na látku ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16SEPB Semestrální práce Předmět je vypsán
16ZPRA Základní praktikum Předmět je vypsán
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2
Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Předmět je vypsán
16ZDOZ2 Základy dozimetrie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek česky KZ 2 26P+0C Předmět je vypsán
16HEB Základy preventivního lékařství pro techniky česky Z 1 1+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015474-BSRTPP2.html