Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

BSJIC - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02ELMA Elektřina a magnetismus česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02EXF1 Experimentální fyzika 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
01MAT1 Matematika 1 česky Z 4 6 Předmět je vypsán
01MAT2 Matematika 2 česky Z 4 6 Předmět je vypsán
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 ZK 2 - Předmět je vypsán
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 ZK 2 - Předmět je vypsán
02MECH Mechanika česky Z 4 4+2 Předmět je vypsán
02MECHZ Mechanika - zkouška česky ZK 2 - Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
00PT Přípravný týden Z 2 týden Předmět je vypsán
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17EZE Základy energetiky a zdroje energie
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
17UINZ Úvod do inženýrství
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 2. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015471-BSJICPP1.html