Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

BSMINF - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALG Algebra
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
01BPSI1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Předmět je vypsán
01BPSI2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné česky Předmět je vypsán
01LIP Lineární programování česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01NUM2 Numerická matematika 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01POPR Pokročilá pravděpodobnost
 
Předmět není vypsán
01POGR1 Počítačová grafika 1 česky Z 2 2 Předmět je vypsán
01POGR2 Počítačová grafika 2 česky Z 2 2 Předmět je vypsán
01PRA1 Pravděpodobnost a matematická statistika 1
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
01PRA2 Pravděpodobnost a matematická statistika 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
18PJ Programování v JAVĚ česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
01BSEM Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01TKO Teorie kódování česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
01ZOS Základy operačních systémů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015465-BSMINFPP3.html